No. Name Zeny
1
xxxx
1,407,808,407
2
xxxx
1,215,467,191
3
Hxxxx
1,214,252,191
4
[ ADMIN ] BUxxxx
107,165,141
5
ASDxxxx
99,999,999
6
SADAxxxx
99,997,139
7
IYOxxxx
92,211,499
8
xxxx
81,319,998
9
[ GM ]xxxx
46,485,090
10
RAIxxxx
3,972,329